dijous, 19 d’abril de 2007

Tortosa ha canviat

Fa uns quants anys, a l'equador de l'anterior mandat, alguns veïns i veïnes em manifestaven el seu neguit perquè no s'acabaven de veure els canvis necessaris que reclamava una ciutat com la nostra, que tot i reunir un bon grapat d'atractius, no ocupava el lloc que li pertocava en el mapa català. Avui, asseguren que hem aconseguit una dinàmica sensiblement diferent a la que va marcar les darreres dècades del segle XX.

S'ha erigit la nostra en una ciutat que ha sabut assumir el seu lideratge en solidari amb la resta del territori encapçalant reivindicacions tant vitals com la llutia contra el PHN o la dotació de les infraestructures necessàries per garantir el creixement de les Terres de l'Ebre. Avui comptem amb la complicitat dels governs estatal i autonòmic per fer realitat els projectes que considerem cabdals per a la Tortosa del segle XXI. La universitat pública ja és un fet, el polígon Catalunya Sud ha despegat i tenim un bon grapat de projectes acabats i en marxa que defineixen el nostre model de ciutat en què la prioritat són les persones des de l'aposta per un creixement sostenible i equilibrat.

En aquest model, un dels nostres grans projectes ha estat la construcció del pavelló firal i esportiu que permetrà dotarnos d'un equipament que reclamàvaem i que acollirà enguany la fira Expoebre. Amb aquesta obra hem fet més capitalitat. Hem donat solució a velles reivindicacions com són l'obertura del nou accés de Santa Clara o la remodelació del Mercat del Peix, per a la qual comptem amb la implicació de comerciants i empresaris tortosins, que entenen que la ciutat demanda gent emprenedora com ells.

També ha canviat el nostre nucli històric gràcies a la iniciativa de l'Ajuntament amb el PinCAT, la nova biblioteca, el nou espai Sant Domènec, el projecte d'urbanització de l'entorn de la Catedral i l'adquisició d'habitatges, entre altres, i el decissiu suport del govern de la Generalitat per donar-li la volta i recuperar la nostra ciutat històrica, amb la construcció del nou Palau Abària, la urbanització de la plaça dels Dolors. Una recuperació que també reclama la injecció privada necessària per donar-li la volta definitiva, i que avui ja trobem amb exemples com la remodelació de la casa Grego o la construcció d'habitatges per part de diferents empreses constructores.

Una prioritat per al pròxim mandat serà la remodelació definitiva de les instal·lacions esportives, amb unes noves piscines, entre altres equipaments, a Ferreries, i el velòdrom a Vinallop. Però hi ha més projectes en marxa, Renfe, l'hospital, el port fluvial, el centre comercial i un llarg etc. Tortosa ha canviat.