dimarts, 3 d’abril del 2012

Resolució de l'assemblea del PSC de Tortosa

Resolució Assemblea de l'Agrupació de Tortosa, 30 de març de 2012

Tortosa viu una situació plena d'incerteses com el nostre país i el conjunt de la Unió Europea. La situació derivada de la crisi econòmica més greu dels darrers vuitanta anys obliga a tenir fermesa i criteris clars en la recerca de solucions, determinació per treballar fort i confiança en el futur col·lectiu.

Les incerteses derivades de la conjuntura econòmica, estan provocant desconfiança en les institucions i desafecció de la política, que no és sinó desafecció de la democràcia. Hem de ser capaços de transmetre a la ciutadania que una crisi provocada sobretot per les polítiques econòmiques neoliberals i la desregulació conseqüent dels mercats, necessita solucions des de l'àmbit de la política, o sigui control democràtic de la política econòmica perquè redundin en benefici de la societat. Amb tot, aquesta desafecció requereix un esforç de la pràctica política dels partits per ser més propers, més oberts i més transparents amb la ciutadania. En línia amb aquest compromís, els socialistes celebrarem eleccions primàries obertes per designar els nostres candidats, entre altres eleccions, a les municipals.

La lluita per superar la crisi també requereix noves polítiques que impulsin el creixement en tot l'àmbit de la Unió Europea, tal i com estem defensant els socialistes europeus. Tot i amb això, cal treballar en tots els àmbits i també en el local sense dilació. Cal donar solució immediata a la necessitat de crear nous llocs de treball, alhora que preparem Tortosa i les Terres de l'Ebre per estar ben posicionades quan es consolidi el creixement general. El futur passa per estar ben comunicats i per una economia que es fonamentarà en el coneixement, la innovació, la disponibilitat d'energia i una indústria basada més que mai en criteris de sostenibilitat. En tots aquests camps tenim possibilitats si les sabem aprofitar.

Ara més que mai ens hem de fer forts en la defensa dels nostres recursos naturals i especialment la defensa de l'Ebre. Estem davant d'una nova amenaça, un nou pla hidrològic del govern del PP que podria comptar amb la inhibició o l'abstenció còmplice de CiU. L'aigua de l'Ebre no només és clau per mantenir el nostre entorn natural, és també el nostre principal recurs i, per tant, la millor garantia de futur. Lluitarem, des de les institucions i des de la societat civil, per aturar qualsevol amenaça d'espoli en forma de noves propostes de transvasaments.

Convençuts com estem de la importància d'estar ben comunicats, refermem la nostra aposta per posar en valor la posició de cruïlla de les Terres de l'Ebre i molt especialment del nostre municipi, Tortosa. Cal treballar fermament perquè no s'aturi el desdoblament de l'Eix de l'Ebre i, especialment, per reforçar els nostres enllaços amb les comunicacions de l'arc mediterrani. Avui és prioritària la defensa del corredor ferroviari de mercaderies i la connectivitat de l'estació ferroviària de l'Aldea-Amposta-Tortosa, en un moment en que l'actual govern presidit per Mariano Rajoy n'ha rebaixat la seva priorització, amb una oposició més que tèbia per part del govern d'Artur Mas. Així mateix, hem de garantir que s'executi la dotació de serveis bàsics al polígon Catalunya Sud, posicionat al bell mig d'aquesta cruïlla de comunicacions i alhora la millor i la peça més gran de sòl industrial de la nostra regió de l'Ebre. Mantenim la nostra aposta per un bon subministrament energètic a aquest polígon i per aconseguir implantar un centre de R+D+i especialitzat en energia i, principalment, en energies renovables, un dels sectors amb més opcions de futur.

Per fer possibles les nostres opcions de futur, cal que l'administració, també la municipal, sigui eficient i eficaç i que sigui el més austera possible d'acord amb allò que reclama l'actual situació. Treballarem per substituir els consells comarcals per mancomunitats de municipis i ratifiquem la nostra aposta i el compromís perquè la vegueria de l'Ebre, amb capital a Tortosa, sigui una realitat el més aviat possible, substituint la Diputació de Tarragona.

Finalment, agafem avui el compromís decidit de construir un projecte que des dels valors del socialisme sigui una veritable alternativa per al futur immediat de Tortosa. Una alternativa que es fonamenti en un veritable projecte municipal, donant continuïtat a la important acció de govern que vàrem fer els socialistes a Tortosa (1999-2007), que es basarà en la capacitat i la determinació d'una gestió austera i eficaç i, sobretot, amb la voluntat que Tortosa exerceixi un veritable lideratge de les Terres de l'Ebre, com a capital històrica i cultural, que sigui motor de creixement i garantia de progrés per a tot el territori, és a dir una capitalitat solidària.