divendres, 27 d’abril de 2007

Preocupació pels recs en la neteja de l’embassament de Flix

En el darrer ple del Senat vaig preguntar a la Ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, les mesures de prevenció de contaminació dels aqüífers d’aigües avall de l’Ebre quan s’iniciï la neteja de l’embassament de Flix.

Des del meu punt de vista, tot i haver escollit el millor sistema per descontaminar l’embassament – la neteja i no la immobilització dels residus- hi ha una gran preocupació als municipis de la zona per si hi ha un pla per preveure els riscos que aquests residus tòxics puguin arribar fins als aqüífers, en cas que es produeixi algun incident.

En relació a aquest tema, la ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, va respondre , en primer lloc, que s’està “estem treballant per solucionar un problema que no va inquietar a l’anterior Govern de l’Estat quan va defensar el transvasament de l’Ebre”. Va afegir que “el que intentem és que no hi hagi riscos quan a finals d’any s’iniciï la conducció dels fangs fins a la planta en que perdran la seva toxicitat”.

Més concretament, Narbona va explicar que hi ha un pla d’emergència medioambiental amb mesures preventives que es treballa amb la Generalitat i que quan aquest estigui enllestit, supervisat pel Govern català i complimentats tots els tràmits, “licitarem l’obra i la iniciarem”. Va afegir finalment que el Ministeri pretén que “tots tinguin la informació, el procés sigui transparent i treballar de manera preventiva”.