dimarts, 15 d’abril del 2008

Cap detracció més del riu Ebre

La Federació del PSC de les Terres de l’Ebre volem manifestar la nostra posició clara i contundent contra els transvasaments i refermar la nostra aposta pels principis de la Nova Cultura de l’Aigua. Els socialistes de l’Ebre volem deixar constància que ens mantenim ferms en el rebuig a la política de fer transvasaments com a model de gestió de l’aigua. En cap cas donarem suport a qualsevol nova detracció d’aigua de l’Ebre.

La situació actual que viu el país és una “emergència nacional” ja que patim la pitjor sequera dels darrers anys. En aquest sentit, des de la Federació de l’Ebre del PSC volem mostrar el nostre suport a la gestió que de la crisi està duent a terme el Govern de la Generalitat per tal de fer front a aquesta situació. També volem deixar constància de la bona feina feta pel Govern de la Generalitat amb la implementació de les diferents mesures d’estalvi i eficiència, reutilització i recuperació d’aqüífers i antics pous, construcció de dessaladores ... per garantir els recursos hídrics necessaris per a Catalunya.

No obstant això i donat que, com dèiem, ens trobem davant d’una situació excepcional, estem al costat del Govern de la Generalitat en la recerca de les millors solucions per fer front a la crisi. Això sí, des de l’exigència clara i rotunda que no es tregui ni una gota d’aigua més del riu Ebre i que la gestió de la crisi es faci amb els recursos i concessions existents.

Finalment volem recordar a la nostra ciutadania el paper dut a terme pels socialistes de l’Ebre en la lluita contra els transvasaments previstos en el PHN i en la seva derogació. Els socialistes ebrencs ens mantindrem ferms en aquesta posició.