dilluns, 19 de juny del 2006

Tortosa, ara sí

El resultat assolit en el referèndum és la culminació a una evolució, crec jo molt positiva, que ha dut Tortosa a encabir-se entre les ciutats mitjanes que responen a un perfil del país majoritàriament catalanista i de progrés. Es tracta d’una evolució que ens permet alliberar-nos de la imatge, molts cops imposada a base de repetir-se, que des de la restauració de la democràcia havíem estat referent del conservadurisme i de l’abstenció. Si bé la xifra de participació ha estat moderada a la nostra ciutat, com a la resta de Catalunya, aquesta se situa deu punts per damunt del darrer referèndum que s’hi va realitzar, el de la Constitució Europea. Això sí, quant al resultat, aquest ha estat contundent i hem obtingut un important percentatge del sí, per sobre de la mitjana de Catalunya, que reflexa la valoració positiva que ha fet Tortosa de l’Estatut i de les expectatives que cap a la ciutat se’n deriven.

El de Tortosa ha estat un comportament similar al de les Terres de l’Ebre, on la participació ha sigut superior a la mitjana de Catalunya i on el sí encara ha estat més rotund. Aquest sí representa un fracàs estrepitós tant del PP com d’ERC. Dels primers per no adonar-se que el territori ha canviat i vol avançar, i dels segons per intentar fer de l’Ebre el feu del No precisament contra un Estatut que li permet avançar i molt . La gent sap que el nou Estatut permet ja la vegueria de l’Ebre. Era el compromís adquirit pel PSC des de sempre, quan bona part de la resta de partits no només no parlaven de vegueria sinó que ni tant sols acceptaven la nomenclatura Terres de l’Ebre. Ara, això sí, tothom s’hi apunta. Però l’Ebre ha recordat que el president Maragall va triar Miravet com a lloc simbòlic d’aquest nou Estatut, escenificant així el seu compromís amb el territori, amb la vegueria.

divendres, 2 de juny del 2006

Sí a l'Estatut que permet i possibilita la vegueria de l'Ebre

A les Terres de l’Ebre hem de dir sí al nou Estatut. Amb la seua aprovació, aprovem el marc que permetrà la nova divisió territorial de Catalunya i, amb aquesta, la creació de la vegueria i del Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre. És per aquest motiu, que a les Terres de l’Ebre hem de participar de forma massiva aquest 18 de juny i dir sí a un Estatut que permet i possibilita la vegueria de l’Ebre.

L’aprovació del nou Estatut al Parlament de Catalunya ens ha ofert la conjuntura política idònia perquè s’abordi de forma decidida la reordenació territorial del nostre país. Cal posar fi ja a l’erràtica divisió actual que es sustenta en una superposició de dos models ben diferents: la divisió provincial aprovada el 1833 pel govern liberal i restablerta pel règim franquista el 1939 i l’aplicació parcial que el govern de CiU fa l’any 1987 de la divisió territorial elaborada per la Generalitat Republicana.
No podem continuar fent marxa enrere. Per tant, sí a l’Estatut, sí a la vegueria.

Cal un sí clar, un sí a l'Estatut, un sí a Catalunya

27 anys després de l’aprovació de l’actual Estatut, avui Catalunya té damunt de la taula una proposta que representa un avenç important des del punt de vista de l’autogovern. És un Estatut que millora el del 1979, redactat en un context polític diferent, un nou text que incorpora les necessitats de la nostra societat actual.

Estem davant un Estatut avançat socialment, l’eina necessària per continuar treballant en la construcció d’una societat més justa i igualitària.

Un Estatut que estableix el dret dels ciutadans a ser atesos per la xarxa de serveis socials sempre que ho necessitin. Les administracions estan obligades a respondre a aquestes necessitats. Per tant, s’equiparen els serveis socials a la salut, les pensions o l’educació. Cal tenir en compte que més de la meitat dels recursos que s’obtinguin amb el nou sistema de finançament es destinaran a polítiques socials L’Estatut del 2006 és l’Estatut de les persones.
Amb aquest Estatut tindrem més competències, més finançament i millor qualitat de vida. Es tracta d’un document d’una gran importància que sotmetrem a votació el pròxim diumenge, dia 18 de juny. Cal un sí clar, un sí a Catalunya. És molt important la participació de tots i totes, perquè cal acabar també amb les barbaritats que s’han dit des del Partit Popular, a través d’Acebes, Rajoy i Zaplana, contraris als interessos de Catalunya. Si cada mentida del PP sobre l’Estatut és contrastada amb un vot afirmatiu, la victòria del Sí serà aclaparadora.