dimecres, 14 d’abril de 2010

La venda de l'empresa d'aigües

En el passat ple ordinari de l'Ajuntament de Tortosa es va aprovar finalment allò que havíem denunciat, quan ho tenien ben amagat, la venda d'una part important de la "joia de la corona", gairebé la meitat de les accions de l'EMSP, l'empresa municipal que presta el servei d'aigües a Tortosa. Aquesta empresa la vàrem crear l'any 2002, davant la situació amb què em vaig trobar en arribar a l'alcaldia l'any 1999. El servei, el prestava una suposada empresa que no era cap societat mercantil i es tractava simplement d'un servei més de l'Ajuntament de Tortosa, que en aquell moment es limitava al subministrament d'aigua potable, extreta dels pous del parc municipal i degudament potabilitzada, sense cap pla d'inversions de millora de xarxa i amb un percentatge de pèrdues elevadíssim. En aquestes circumstàncies i, malgrat tot, l'anomenada empresa, era deficitària. Vàrem crear una societat mercantil, la vàrem dotar tècnicament, vàrem fer un pla plurianual d'inversions i ens vàrem integrar al CONGIAC, un consorci d'ajuntaments catalans per fer-se suport mútuament i beneficiar-se de l'economia d'escala en tots els aspectes tecnològics, així com millorar la gestió dels respectius serveis.

En aquestes noves circumstàncies l'empresa ha generat una inversió mitjana fins a l'actualitat de més de 500.000 euros anuals i uns beneficis per transferir a l'ajuntament del mateix nivell. Ara el senyor Bel i el seu equip de CiU i ERC, han decidit vendre el 49% de les accions amb l'excusa de la millora tecnològica i de gestió, tot i que com finalment va reconèixer el senyor Ricard Forés en el ple, es tracta simplement d'una operació per recaptar diners i atendre despeses a les que no poden fer front amb els ingresos ordinaris d'un pressupost que ja els vàrem advertir que era fictici quant a les previsions d'ingressos i que no podria sostenir les despeses previstes.

Es tracta d'una operació a vint-i -cinc anys, que aporta més de deu milions d'euros a les arques municipals però que comporta renunciar a uns ingressos molt superiors al llarg dels propers vint-i-cinc anys. Es tracta, doncs, d'agafar els diners ara comprometent el futur. Alhora es preveu una inversió ridícula que es fixa en 400.000 euros tots els anys, però que si avui ja està clarament per sota de la inversió dels darrers anys, amb l'evolució de l'IPC, esdevindrà ridícula i el que és pitjor insostenible mediambientalment en permetre el malbaratament de l'aigua per les fuites i amb la conseqüència d'un mal servei per als ciutadans. Així mateix, es preveu un increment dels preus de l'aigua que s'inicien en el 2,5% i van fins al 4,5%, en un moment que la inflacció interanual està per sota de l'1%.

Una de les excuses aportades és la necessitat de finançar un crèdit de 3,5milions d'euros, que es va transferir a l'ajuntament, per ajudar a finançar un equipament tan important com el nou pavelló firal i esportiu. El crèdit va permetre avançar les transferències que l'empresa hauria fet a l'ajuntament els propers sis anys i que amb uns beneficis de més de 550.ooo euros anuals es pot amortitzar sense problemes, i amb una operació en què els beneficis de la gestió municipal de l'aigua queden íntegrament dintre del municipi.

Ara, al contrari, estem davant d'una operació que farà que bona part dels beneficis de la gestió de l'aigua al municipi de Tortosa, vagin a mans privades, amb un deteriorament progressiu de la xarxa d'abastament i de la de clavegueram i amb uns preus cada vegada més alts per als usuaris. Un mal negoci i un dia trist per a Tortosa.