dimecres, 24 de febrer de 2010

Medalla d'Or de la Ciutat de Tortosa al Col.legi de la Mercè

Dissabte passat, dia 20 de febrer, fèiem un homenatge al col.legi públic de la Mercè. La Medalla d'Or de la Ciutat de Tortosa, atorgada per unanimitat de tota la corporació, amb ocasió de la celebració del 160è aniversari del centre, creat el 1848. Val la pena recordar que aquest guardó de la ciutat, el més important, es concedeix només quan hi concorren motius excepcionals, entorn d'una persona o d'una institució, motius que fan referència a serveis extraordinaris en favor de Tortosa. Tants anys de dedicació del col.legi a la formació d'una generació rere una altra, fet amb extraordinària dedicació dels professionals que s'han succeït en el claustre i amb qualitat contrastada, acrediten sobradament els mèrits.

En el meu parlament com a portaveu del Grup Municipal Socialista, vaig voler recordar el context històric en què sorgeix el col.legi. El 1848 és un any de convulsions socials i polítiques a Europa, revolucions liberals que liquiden la monarquia francesa i que sotraquejen bona part d'Europa, acompanyades de revoltes socials de la incipient classe obrera, fins i tot és l'any de la publicació de quelcom més que un llibre, el Manifest Comunista de Marx i Engels, que més enllà del seu contingut literal, és un dels referents històrics que marca l'inici de tota una época. A Espanya els governs liberals, en mans ara dels moderats, van desenvolupant un nou servei d'instrucció pública, encara incipient i lluny de l'actual, però que marca l'inici de tot un món d'oportunitats per als treballadors, que de la mà de l'educació pública i gratuïta, per primera vegada podran albirar possibilitats d'una formació, que fins ara els havia estat negada i que permetrà amb totes les limitacions que es vulgui, una clara millora de la seva socialització i farà més permeable l'estructura de classes amb una mobilitat social creixent. És l'ensenyament públic, que encara avui és la millor garantia de la igualtat d'oportunitats en l'accés al coneixement, fonamental per a la formació com a persones i així mateix garantia democràtica d'igualtat d'oportunitats per a la millora social.

El Col.legi de la Mercè té molts mèrits al llarg de la seva història, i no és el menor i ho vaig voler recordar, el fet de comptar entre els antics professors amb Marcel.lí Domingo(Marcelino, com ell es feia dir i com s'hi referien els seus amics), que fou mestre auxiliar del col.legi l'any 1903 i que amb el temps arribaria a ser Ministre d'Instrucció Pública del govern de la Segona República. És per això, entre altres motius, que li vàrem posar el seu nom a la biblioteca pública que vàrem inaugurar el 2006, al mateix solar del carrer de la Mercè, on havia estat ubicat el col.legi.

El Col.legi de la Mercè però, més enllà dels mèrits històrics és avui una sòlida aposta de futur. A Europa on ens hem fixat com objectiu assolir una societat de plena ocupació, de qualitat, basada en el coneixement, la recerca i la innovació (Estratègia de Lisboa de l'any 2000 que ara, després de la seva revisió, es convertirà en l'estratègia 20/20), el sistema educatiu de qualitat és fonamental, i no només l'educació superior és important, també ho és i molt una educació bàsica de qualitat; i amb una responsabilitat especial, pel que hem dit, de la xarxa pública. Vaig encoratjar i ho torno a fer, a tota la comunitat educativa del centre i especialment al seu claustre de professors, a continuar treballant per facilitar l'accés al coneixement a les noves generacions de tortosins, feina que s'ha de fer trametent als alumnes la cultura de l'esforç i la superació i cercant, encara que de vegades pugui semblar utòpic, l'excel.lència.

Ho vaig fer en el transcurs de l'acte públicament i després privadament a molts del exalumnes, que varen participar amb emoció de l'homenatge, avui reitero la felicitació a tota la comuniat educativa.

Per Molts Anys!
* La foto és d' Alons Navarro, a qui li agraeixo que me l'hagi enviat perquè és un bon record d'un dia entranyable per a molts i moltes dels presents