divendres, 19 de juny del 2009

L'Estació de l'Aldea-Tortosa-Amposta, una aposta estratègica

Els darrers anys, en concret del 2004 ençà, hem pogut anar redissenyant les infraestructures de comunicacions de les Terres de l’Ebre, més concretament les infraestructures viàries. No és casualitat que amb l’accés d’un govern de progrés a la Generalitat de Catalunya, amb presidència socialista, hem aconseguit que el desdoblament de la C-12(Eix de l’Ebre) figuri al Pla d’Autovies de la Generalitat i ja s’estigui treballant en la variant de Tortosa i la seva connexió amb el Port dels Alfacs. Així mateix amb l’arribada al govern d’Espanya, d’un govern socialista, presidit per José L. Rodríguez Zapatero, hem aconseguit que es planifique una autovia nova l’A-7 o Autovia de l’Interior, que millora clarament la connectivitat del conjunt de les nostres comarques pel corredor del mediterrani.

Mentre treballem per anar accelerant aquestes actuacions viàries però, cal resoldre l’assignatura pendent, el tema ferroviari i més concretament el de l’estació de l’Aldea-Tortosa-Amposta. És per això que els socialistes ens ho vàrem plantejar com el tema principal del nostre programa de les darreres eleccions generals, per impulsar-ho en aquesta legislatura. El transport ferroviari segueix sent un factor de desenvolupament clau per qualsevol societat avançada i el transport de mercaderies, segueix essent el més eficient per transporta-les en quantitat i a llarga distància, fora del transport marítim, i per això és clau a l’hora de treballar pel nostre desenvolupament industrial. Aquesta estació no pot ser un simple baixador i ha de ser la gran estació del territori, a l'hora que presta servei al polígon Catalunya Sud i en garanteix la seva connexió portuària.
El grup parlamentari socialista al Congrés dels Diputats, a petició dels socialistes de l’Ebre, va incloure una esmena al projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2009 de 500.000€ per elaborar l’estudi informatiu de la transformació de l’estació, dintre de l’addicional III, que inclou les inversions que d’acord amb l’Estatut, el govern central es compromet a fer a Catalunya.

Mentre altres es limiten a dir que no s’està fent res, quan en el cas de CiU varen governar durant vint-i-tres anys, i així estem, d’altres anem treballant amb constància i per això vaig voler formular una pregunta oral en el ple del Senat, al ministre de Foment, José Blanco, perquè expliqués alt i clar, en seu parlamentària els plans del govern. La resposta és clara, dintre d’aquest any i en compliment dels Pressupostos Generals de l’Estat, es signarà un conveni amb el govern de la Generalitat de Catalunya, d’acord al conveni marc signat el 2006, per concretar les actuacions a fer, i va deixar clara la voluntat del govern d’Espanya de convertir aquesta estació en una gran estació de referència del corredor del Mediterrani (que el govern ha demanat que s’inclogui entre els corredors estratègics europeus), amb una gran terminal de mercaderies, que ens ha de permetre connectar el nostre gran polígon, amb el port de Tarragona i més endavant, amb el port dels Alfacs.

Tot aquest treball ens ha de situar en les millors condicions possibles de cara a un futur immediat en què en sortir de la crisi caldrà estar ben posicionats per encarar el nou període de creixement econòmic que s'enceti i del qual aquesta vegada no en podem quedar al marge.