dimarts, 9 de desembre de 2008

Aigua per al Catalunya Sud, aposta pel creixement

El debat sobre el necessari subministrament d'aigua al polígon Catalunya Sud torna a posar sobre la taula el tema en el meu entendre etern de la falta clara d'objectius per part d'alguns dirigents polítics del territori i lligat amb això la incapacitat o la falta de voluntat per situar les estratègies de creixement econòmic, d'impuls a l' economia i per tant de generació de benestar, en el centre de les nostres polítiques.

El polígon Catalunya Sud té una gran disponibilitat de sòl, sobretot per les possibilitats d'ampliació i està molt ben comunicat, té altres actius que es podrien implementar, però sobretot cal fer valdre la disponibilitat d'aigua propera, de qualitat i que es pot oferir a un preu molt competitiu. Així mateix el seu desenvolupament és la millor política per combatre els efectes de la crisi econòmica i possibles deslocalitzacions, que fa temps planegen sobre el territori. Hem de defensar la indústria existent i donar-li suport per garantir la seva activitat i els llocs de treball que en depenen, però alhora hem de treballar per generar nova activitat industrial, com la millor estratègia de futur per continuar vivint, natros i els nostres fills, a la nostra terra, i amb la qualitat de vida necessària.

El ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marítim, que inicialment mitjançant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, havia plantejat la disponibilitat dels pous que s'han de construir a Vinallop, com alternativa de subministrament en cas d'una emergència durant la descontaminació de Flix, per subministrar aigua a l'ampliació del Catalunya Sud, ha decidit clausurar els pous quan s'acabe l'obra. És una reacció lògica davant els dubtes que aquesta situació havia provocat als veïns afectats per aquesta situació i davant l'ambigüitat demostrada, en un fet tant transcendent, pel senyor Bel i Accensi, actual alcalde de Tortosa, el municipi més beneficiat per l'operació, que mentre defensava sota vocce els pous de Vinallop escenificava una negativa a la signatura de les actes d'expropiació. Tot això amb l'excusa peregrina esgrimida a posteriori de que no es garantia el subministrament de Jesús i l'Hospital de Tortosa, quan hauria de saber que els pous de que s'abasteix Jesús s'alimenten d'un aqüífer diferent del de l'Ebre i que, per tant, no estarien afectats en cas d'accident. El ministeri amb lògica impecable, ha dit si no ho voleu, cap problema, us garantim que els pous tal com estava previst inicialment, es clausuraran quan s'acabe l'obra de Flix.

El despropòsit, amb tot, no s'acaba aquí, ja que davant la moció que el grup socialista vàrem presentar a l'Ajuntament de Tortosa, instant a demanar conjuntament amb l'Aldea, una concessió d'aigua a la CHE, també ens han dit que no, que ja ho faran. I per què ens han dit que no? Doncs perquè ho presentàvem nosaltres, els socialistes, perquè hem volgut aportar una proposta seriosa a aquesta problemàtica per tal de donar solució, per una banda, als dubtes presentats pels veïns de Vinallop, i a la vegada garantir l'abastament del Polígon Catalunya Sud. I en això cal ser responsables, no actuar per reacció a l'oposició negant una solució que es considera bona, però que sap mal reconèixer perquè mentre els altres actuaven des de la responsabilitat hom ha estat jugant a despistar per aquí i per allà. Per això ens han dit que no a la proposta de Mancomunitat i posterior petició d'aigua a la CHE per al polígon. Però mentrestant no vull pensar que amb aquestes actituds erràtiques d'algunes institucions territorials, es pugui fer dubtar posssibles inversors de futur, que com sempre volen confiança i posicions fermes abans d'arriscar els seus recursos.