dimarts, 21 d’agost del 2007

Pressupostos

Fa dies que sento argumentar als responsables del nou govern municipal de Tortosa, encapçalats pel senyor Bel i Accensi, que s'han trobat mancats de recursos econòmics, que no hi ha prou diners a les arques municipals. Reconec que pot semblar versemblant si es desconeix la realitat del pressupost municipal. Amb tot si se sap que el pressupost de l'ajuntament de Tortosa de 2007, cosa per altra part lògica, és el més alt de la seva història, fet amb un calcul rigoros dels ingressos per part de la intervenció municipal i depurats acuradament els actius de dubtos cobrament, com recomana la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya, i tenint en compte que des de l'any 1999 hem doblat els ingressos municipal amb una gestió acurada dels padrons fiscals i amb l'increment de les transferències dels nous governs de Madrid i Barcelona; la cosa només pot respondre una vegada més a excuses de mal pagador, en sentit figurat és clar.
Fa pocs dies es tornava a argumentar quelcom semblant amb motiu de la presentació de la programació de festes, un pressupost que respon a una voluntat concretada els darrers anys de una certa austeritat en la despesa, conbinada amb la gratuitat dels actes per a tothom. Sembla que han volgut mantenir el model, correcte. Si el volien canviar res més fàcil, la legislació vigent permet fer modificacions canviant les partides, tot és un problema de prioritats i això és la gestió política. Amb tot veig que si han estat al cas de la mecànica de les tansferéncies, a l'hora de fixar sous. No tot és ignorància.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Aquest comentari no ha merescut cap resposta dels habituals del bloc.

Es que només hem d'enraonar del polígon Catalunya Sud ??.