dijous, 27 de març del 2008

La ineficàcia en la recollida selectiva i els càrrecs de confiança
En el ple extraordinari de l'ajuntament de Tortosa d'ahir dimecres, es va aprovar una modificació dels estatuts del consorci de residus del Baix Ebre(REBE). No és cap secret que la gestió de la recollida selectiva de residus a Tortosa, que l'Ajuntament té delegada en el consorci és un desastre que ve ja de l'anterior mandat. Els contenidors de recollida selectiva a Tortosa sovint apareixen plens i envoltats de residus no recollits. Ja en l'anterior mandat, essent alcalde, ens vàrem queixar reiteradament i de manera discreta, per no generar polèmiques gratuïtes, perquè el nostre objectiu era millorar el servei i no l'enfrontament institucional. El resultat va ser decebedor. Una pèssima gestió de la gerència del consell comarcal, que presidia el Sr. Bel i Accensi, que a més gestionava el consorci i que s'ha mantingut en el mandat actual. La meva sorpresa ha estat que com a solució se'ns proposa nomenar un gerent específic del consorci, com a càrrec de confiança. Creen un lloc de treball per a algú de la seva corda, sense cap canvi en la prestació del servei, cap revisió del contracte, ni cap millora en la infrastructura, que almenys permeti suposar ganes de millorar el servei que al cap i la fi és el que mos interessa als ciutadans.


Tot això és produeix en un ple on el Sr. Bel i Accensi torna a fer una exhibició de prepotència i de menyspreu a la representativitat democràtica dels grups municipals de l'oposició, no contestant moltes de les intervencions dels portaveus d'aquets grups i tancant a correcuita el ple, defugint el legítim i necessari debat democràtic, que el substitueix per declaracions a la premsa. Igual que l'Ajuntament i la seva pàgina web, ignoren que el passat dia nou, hi varen haver eleccions, també a la ciutat de Tortosa, tal com si fora un capítol de 1984 d'Orwell. Tot plegat fa regust a époques passades on és evident que s'hi haguera sentit més a gust.